Politika privatnosti

Poliklinika Dentalpro je uskladila svoje poslovanje sukladno GDPR uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Ova Politika privatnosti ima za cilj objasniti na koji način dolazimo do osobnih podataka pacijenata. Ona objašnjava kako se osobni podaci prikupljaju, obrađuju, te u koje svrhe se upotrebljavaju. Politika privatnosti posjetitelje ove web stranice upoznaje s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, a sve u svrhu zaštite njihovih osobnih podataka odnosno privatnosti.

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Prikupljanje osobnih podataka

Pacijenti našu web stranicu mogu posjetiti bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. To znači da podatke o pacijentima ne obrađujemo (ime i pojedinosti o kontaktu), osim ako pacijent dobrovoljno ne pošalje svoje osobne podatke na našu službenu mail adresu u svrhu kontaktiranja ili slanja ponude za uslugu. Time se daje prešutna privola za obradu osobnih podataka

Prikupljeni podaci se neće ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi osobni podaci se koriste isključivo u svrhu radi koje su prikupljeni.

Upravljanje privolama

Pacijent prilikom dolaska u Polikliniku Dentalpro potpisuje privolu za obradu njegovih osobnih podataka. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu može dati roditelj ili skrbnik. Privola je dobrovoljno, posebno informirano i nedvosmisleno izražavanje želje pacijenta kojom on daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da pacijent da suglasnost ili povuče suglasnost obrade osobnih podataka. Privola se daje u jednu ili više svrha.

Informacije koje se automatski prikupljaju na našoj web stranici

Automatski prikupljamo informacije u log datotekama poslužitelja, kao što je vaša IP adresa, vrsta preglednika, stranice za preusmjeravanje, te ostale tehničke informacije koje koristimo kako bismo upravljali našim web stranicama i tehničkim rješenjima. Ono nam omogućuje bolje razumijevanje posjećivanja naše web stranice i poboljšanje iskustva posjetitelja.

Kolačići (Cookies)

Kolačić (Cookie) je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva posjetitelja, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti naše web-stranice.

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića posjetitelj i dalje može pregledavati naše web-stranice. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne posjetitelju tako da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci posjetitelja (pacijenata). Poliklinika Dentalpro je u pojedinim slučajevima obavezna čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni zakonski propisi u medicini. Ukoliko čuvanje podataka nije zakonski definirano tada se čuvanje osobnih podataka ograničava prestankom svrhe prikupljanja podataka. Brisanje osobnih podataka pacijenata se radi istekom zakonskog roka koji obvezuje Polikliniku Dentalpro na čuvanje pojedinih osobnih podataka.

Tehničke i organizacijske mjere

Unutar naše organizacije prema procijenjenim rizicima za osobne podatke uspostavili smo čitav niz tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka. Te mjere su vezane za zaštitu uredskih dokumenata, zaštitu računala, antivirusne politike, uništavanje podataka, pravila ponašanja zaposlenika, ugovorne odnose s našim vanjskim pružateljima usluge, povremene ocjene (audite) sustava upravljanja zaštite osobnih podataka,video nadzor te brojne ostale mjere.

Pravo posjetitelja (pacijenta)

Pacijent u svakom trenutku ima sljedeća prava:
  • Pravo na pristup podacima i uvid u podatke
  • Pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
  • Pravo na prenosivost podataka
  • Pravo na povlačenje privole
  • Pravo na podnošenje prigovora
  • Pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
  • Pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Kako ostvariti svoja prava

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka na telefon +385 91 250 1883 ili putem mail-a: contact@dentalpro.hr

Izmjene i dopune Politike privatnosti

Poliklinika Dentalpro zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama.